counseling en massage

Thuis bij jezelf

Bepalend voor hoe gelukkig we ons voelen is niet zo zeer de feitelijke werkelijkheid maar vooral hoe wij deze waarnemen.
Hoe we die werkelijkheid waarnemen wordt voor een groot deel bepaald door onze overtuigingen en onze verwachtingen - en die zijn (mede) gebaseerd op eerdere belevingen.

Veel overtuigingen stammen uit een eerdere levensfase, zijn ontstaan in andere situaties dan waarin we nu leven - maar bepalen nog steeds onze beslissingen en waarneming.
Dit levert tegenstrijdigheden op, maakt ons onzeker, belemmert ons bij het goed inschatten van de huidige situatie, onze mogelijkheden en wensen.

Grote schoonmaak in je overtuigingen, loslaten wat niet (meer) bij jou en je huidige situatie past, kan veel opleveren. Ook je verwachtingen onder de loep nemen en her en der bijstellen betekent vaak veel verschil in hoe je in het leven staat.
Als je niet langer geleefd wordt door dagelijkse sleur en/of onnodige stress en teleurstelling, ontstaat er ruimte om uit te zoeken wat jij echt wilt en waar jij voor staat:
Wie ben jij ?