counseling en massage

Counseling

Het doel van counseling is meer inzicht in het proces van waarneming, interpretatie en besluitvorming; bewuster in het leven staan en vooral: een beter zicht op de eigen drijfveren, behoeften en prioriteiten.

Veel van onze overtuigingen stammen nog uit onze vroege jeugd - toen we met slechts weinig kennis en ervaring probeerden conclusies te trekken uit wat we beleefden. Andere overtuigingen hebben we van anderen overgenomen zonder te (kunnen) beoordelen of deze wel bij ons pasten. En zelfs overtuigingen die toen juist en passend waren, kunnen ons - nu we ons in een heel andere situatie bevinden - behoorlijk in de weg staan. Het nut van het hebben van overtuigingen: het snel globaal kunnen inschatten van een situatie zonder er lang bij stil te hoeven staan, keert zich dan tegen ons: we staan er niet echt bij stil, het gebeurt zonder dat we ons ervan bewust zijn. Dus kan het vaak (te) lang duren voor we door hebben dat een overtuiging aangepast of vervangen moet worden, wil hij niet in ons nadeel werken.

Ook gaan we vaak van verkeerde of onvolledige veronderstellingen uit wat betreft de wisselwerking tussen ons en onze omgeving. We hebben bepaalde verwachtingen en de beste bedoelingen maar worden geregeld teleur gesteld of krijgen verwijten van anderen.

Het allerbelangrijkste is echter een goed beeld van wie je zelf bent. Vaak werd er in onze jeugd vooral veel aandacht besteed aan wat anderen van en voor ons willen, maar raken we daarbij het contact met onszelf kwijt. Er zijn geen "goede" of "slechte" eigenschappen, doelen, wensen, behoeften, ... Alles heeft zijn voordelen en toepassingen - alleen niet in elke situatie of voor iedereen. De kunst van een gelukkig leven ligt erin te weten waar je je zelf het beste bij voelt en ervoor te zorgen dat je het krijgt - op een manier dat anderen daar geen last van hebben of beter nog: zelf ook het gevoel hebben er beter van te worden.

Bij counseling ligt de focus op het functioneren van jou als hele persoon. Eventueel voor verandering vatbare aspecten van je functioneren komen tot uiting in problemen of aandachtspunten en we gebruiken deze dan ook om erachter te komen wat er in je omgaat en welke veranderingen zinvol zijn. Aan de hand van waar je zelf tegen aanloopt, leer je tijdens de gesprekken herkennen als tegenstrijdigheden in jezelf je beleving onoverzichtelijk maken, hoe je erachter komt wat die onzekerheid veroorzaakt en wat je eraan kunt doen.