counseling en massage

Coaching

Bij coaching ligt de focus op een bepaald probleem of doel.
In principe loopt alles goed, je hebt geen behoefte aan veranderingen in je leven of komt er zelf naar tevredenheid uit.
Alleen betreffende een bepaald punt zou je graag met iemand van gedachten willen wisselen. Of je hebt een plan van aanpak die zou moeten werken en toch lukt het niet.
Bij coaching kijken we naar je concrete aanpak van wat je wilt bereiken, onderzoeken de onderliggende drijfveren en verwachtingen en zoeken naar mogelijke verklaringen waarom de verwachte uitkomst uitblijft, respectievelijk naar het ontbrekende stukje in de aanpak zodat de uitkomst de volgende keer wél volgens verwachting is.
Misschien ligt de oplossing ook in het (opnieuw) definiëren van de gewenste uitkomst of is de uitgangspositie niet helemaal juist ingeschat.

Jouw overtuigingen en verwachtingen, je persoonlijkheid en eerdere ervaringen komen bij coaching alleen aan bod voor zover dat voor het bereiken van je concrete doelstelling nodig is. Indien jij op dat moment daartoe besluit, kunnen we daar uiteraard ook dieper op ingaan.