counseling en massage

Werkwijze counseling/coaching

Kennismakingsgesprek
Een kennismakingsgesprek is een oriënterend gesprek waarin wij ons globaal een beeld kunnen vormen van elkaar en bepalen of wij samen een counselings- of coachingstraject in willen gaan. Daarbij komen in grote lijnen de redenen waarom en waarvoor je hulp zoekt aan bod alsmede je verwachtingen ervan, en bespreken wij de zakelijke kant van wat ik voor je kan betekenen.
Een kennismakingsgesprek duurt maximaal een half uur en is kosteloos en vrijblijvend.

Intakegesprek(ken)
Een counselings- of coachingstraject begint met de intake. Daarbij brengen we je huidige situatie in kaart: wat loopt goed en waarin zou je verandering willen brengen. We kijken naar je wensen en je verwachtingen voor de toekomst en vergelijken je huidige situatie met eerdere periodes in je leven waarin het beter of juist slechter ging. Daarna werken wij een plan van aanpak uit.

Vervolggesprekken
Na de intake gaan we aan de slag met jouw gewenste veranderingen. Doel van onze gesprekken is je meer inzicht te geven in wat er in je omgaat en wat er om je heen gebeurt.
We nemen je overtuigingen en verwachtingen onder de loep, kijken naar je persoonlijkheid en je ervaringen in het verleden en onderzoeken wat elkaar versterkt of juist tegenwerkt.